Figuur Ontwikkeling aantal beschermde stads- en dorpsgezichten, 2000--2017. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.