Figuur Ligging beschermde stads- en dorpsgezichten. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.