Figuur Veranderingen per type beschermd stads- en dorpsgezicht, 2011-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.