Figuur  Veranderingen per type Wederopbouwgebieden, 2011-2015 . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.