Figuur  Veranderingen per type gebied en categorie, 2011-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.