Figuur  Veranderingen in bebouwd en onbebouwd gebied per type beschermd stads- en dorpsgezicht, 2011-2015 . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.