Figuur Openheid verboden kringen rond forten van der Stelling van Amsterdam. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.