Figuur  Openheid verboden kringen rond forten van de Hollandse Waterlinie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.