Figuur Openheid van de forten binnen de Romeinse Limes. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.