Figuur Toepassing van Ladder voor duurzame verstedelijking, 1-10-2012 tot 1-1-2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.