Figuur Naleving Ladder voor duurzame verstedelijking 2014-2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.