Figuur Waardering van de woning, naar eigendom, 1998-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.