Figuur Klein en groot vermogen van zonnestroom. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.