Figuur Opgesteld vermogen van zonnestroom, naar locatie en omvang. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.