Figuur Bereikbaarheid arbeidsplaatsen tussen 7.00 en 9 uur.. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.