Figuur Bereikbaarheid arbeidsplaatsen naar stedelijke klasse. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.