Figuur Opgaand groen 2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.