Figuur Reliefverandering natuur- en landbouwgebieden 2019-2022. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.