Figuur Trend aantal en percentage woningen op ongunstige locaties vanwege waterhuishouding en bodemdaling . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.