Figuur Woningen op ongunstige locaties vanwege waterhuishouding en bodemdaling per provincie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.