Figuur Kaart verwachte ongunstige locaties vanwege waterhuishouding in 2100. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.