Figuur Het percentage woningen op ongunstige locaties per provincie in 2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.