De bevolking en het aantal huishoudens neemt jaarlijks toe. In 2022 is het aantal inwoners met 1,3 procent toegenomen tot 17,8 miljoen inwoners op 1 januari 2023. Het aantal huishoudens steeg sterker dan de bevolkingsomvang, namelijk met 1,6 procent tot 8,3 miljoen. Dit komt door een sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.