In 2022 is er 6 procent meer wegverkeer in Nederland dan in 2004. Ondanks deze toename van verreden voertuigkilometers is de emissie van koolstofdioxide door wegverkeer 28 procent lager dan in 2004 en is de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof (PM10) meer dan gehalveerd, namelijk met 59 en 60 procent.