In 2022 is de emissie van koolstofdioxide door wegverkeer 8 procent lager dan in 1990 en is de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof (PM10) respectievelijk 78 en 79 procent lager. De emissie van koolstofdioxide door wegverkeer steeg van 1990 tot 2006 met 31 procent, waarna de uitstoot onregelmatig afnam, dus soms nog onderbroken met jaren met een toenemende emissie.  De uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof (PM10) nam geleidelijk af vanaf 1990, maar stagneert in 2022 voor fijnstof (PM10).