Figuur Uitstoot van broeikasgassen per sector (zonder temperatuurcorrectie). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.