Figuur Uitstoot van broeikasgassen van de sectoren die wel en niet onder het Europese Emissiehandelsysteem vallen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.