Figuur Emissies fluorhoudende gassen naar toepassing. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.