De landelijk gemiddelde depositie van verzurende stoffen is sinds 1990 meer dan gehalveerd. Na 2010 is de afname minder groot dan in de periode 1990 tot 2010.