De stikstofdepositie daalde tot 2010. Na een periode van lichte stijging is de depositie sinds 2020 weer wat gedaald. De depositie van stikstofoxides is in de periode 2010-2022 nog wel gedaald.