Regionaal komen grote verschillen voor in de stikstofdepositie. In de Gelderse Vallei en de Peel komen hoge deposities voor door hoge lokale ammoniakuitstoot van intensieve veehouderij.