Figuur Dagen met 8-uursgemiddelde ozonconcentratie boven 120 µg/m³, gemiddeld over drie jaar. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.