In 2022 bedroeg de totale opbrengst van milieubelastingen en emissierechten bedraagt 19 miljard euro. De opbrengst is met 16% gedaald ten opzichte van 2021 door vooral minder opbrengsten van belastingen op een milieugrondslag.