Figuur Concentratie fijn stof (PM2,5). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.