Figuur Zichtbare oppervlakte in kaart. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.