Aantal otters: sinds de herintroductie is het aantal van 2002 tot 2010 geleidelijk toegenomen. Voor 2011 en 2012 ontbreken data. Vanaf 2013 tot 2020 is een sterke stijging te zien. Sinds 2020 wordt het aantal otters niet meer geschat.