Verkeersslachtoffers otter: er is een duidelijke stijging te zien van het aantal otters dat wordt doodgereden. In 2021 was een afname te zien, in 2022 is het aantal toegenomen tot 159. In totaal zijn er sinds 2002 985 otters doodgereden.