De grafiek Amfibieën zonder vuursalamander laat de trend van de aantalsindexen van de soortgroep amfibieën zien voor het geval dat je de vuursalamander uit die groep weglaat. De grafiek laat dan een gestage stijging zien van 100 in 1997 tot 131 in 2022.