De grafiek ‘Temperatuur in februari en maart in De Bilt’ laat twee dingen zien. 
Ten eerste toont het van alle jaren (vanaf 1901 tot en met 2023) de gemiddelde temperatuur in de maanden februari en maart. Deze varieert van rond minus één tot plus acht graden Celsius.
Ten tweede laat de grafiek een flexibele trendlijn zien door al die jaarmetingen. De trendlijn start in 1901 op 3,8 graden en zakt iets tot 3,5 in 1931. Vanaf 1957 is een stijging te zien die doorgaat tot 5,7 graden Celsius in 2023. Rond de trendlijn is de onzekerheidsmarge te zien. Deze bedraagt ongeveer een halve graad plus of min. In de laatste jaren loopt de onzekerheid op tot ongeveer één graad Celsius naar boven en naar beneden.