De grafiek ‘Vinddatum eerste kievitsei in Fryslân’ laat twee dingen zien. 
Allereerst toont de figuur van alle jaren (vanaf 1901 tot en met 2024) de datum waarop het eerste kievitsei is gevonden. De laatste vondst was op 31 maart in 1969, de vroegste vondst was op 28 februari in 2019.
Daarnaast loopt er door de puntenwolk van de vinddata een flexibele trend die start in 1901 op plusminus 20 maart en die daarna iets oploopt tot 1926. De trend ligt dan een halve dag later en blijft op dat niveau tot en met 1938. Daarna buigt de trendlijn naar steeds vroegere data. In 2024 ligt de trendlijn tussen 9 en 10 maart.
Om de trend is een onzekerheidsmarge ingetekend van ongeveer een halve dag. In de laatste jaren wordt de onzekerheidsmarge groter. In het laatste jaar is deze opgelopen tot drie dagen plus of min.