De grafiek Zandhagedis laat zien dat deze soort sinds 1994 (index = 100) eerst in aantal gestegen is tot 2012 (index = 264). Daarna neemt hij af tot indexwaarde 133 in 2022.