De grafiek Muurhagedis laat zien dat deze soort vanaf het eerste teljaar (1995, index = 100) steeds in aantal stijgt tot het laatste teljaar (index = 902).