De grafiek Fauna Noordzee laat zien dat diersoorten van de Noordzee sinds 1990 eerst in aantal gezakt zijn tot 2009. Toen lag de trend op indexwaarde 75. Na 2010 zijn de indexen weer gestegen. In het laatste jaar van meting, 2021, is de indexwaarde van de trend 107.