De grafiek Bodemfauna in Noordzee laat zien dat diersoorten van de bodem van de Noordzee sinds 1991 eerst in aantal gezakt zijn tot 2009 - 2010. Toen lag de trend op indexwaarde 63. Na 2010 zijn de indexen weer gestegen. In het laatste jaar van meting, 2021, is de indexwaarde van de trend 93.