De grafiek laat een trendlijn zien die eerst nog iets stijgt: tot 103 in 1995. Daarna daalt de trend tot 65 in 2010, om tot slot weer te stijgen tot 113 in het laatste jaar van waarneming 2021.