De grafiek laat een trendlijn zien die vanaf startjaar 1990 (index = 100) daalt tot 49 in 2003 en daarna stijgt tot 78 in 2021, het laatste teljaar.