Alt-tekst: 
De grafiek laat een trendlijn zien die vanaf startjaar 1990 (index = 100) daalt tot 27 in 2006, daarna licht stijgt tot 34 in 2015 en dan weer licht daalt tot 30 in het laatste teljaar, 2022.