De grafiek laat een trendlijn zien die vanaf startjaar 1991 (index = 100) daalt tot 44 in 2002 en daarna stijgt tot 82 in 2022, het laatste teljaar.