De grafiek laat een trendlijn zien die vanaf startjaar 1990 (index = 100) licht stijgt tot rond 2010 en daarna sterker stijgt tot 213 in 2021, het laatste teljaar.