De grafiek laat een trendlijn zien die vanaf startjaar 1990 (index = 100) na een korte stijging (indexwaarde 103 in 1993) een daling te zien geeft tot 2016 (index = 40), gevolgd door een stijging tot 47 in 2021, het laatste teljaar.